Równi wobec książki


Projekt „Równi wobec książki” zrealizowany został przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 99 im. Małego Powstańca.

Zadanie miało na celu rozbudzenie potrzeb czytelniczych, zainteresowania książką i biblioteką oraz chęci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych u dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca. W ramach projektu odbyło się 14 działań, w tym:

  • 7 warsztatów bibliotecznych,
  • 2 spotkania autorskie,
  • warsztat plastyczny,
  • koncert pieśni patriotycznych.

Na terenie Szkoły został również zorganizowany bookcrossing oraz konkurs dla klas na stworzenie komiksu. Ponadto przygotowany został film podsumowujący realizację projektu, udostępniony w kanałach komunikacji Biblioteki i Szkoły.

logo ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego - godło Polski (orzeł) i nazwa ministerstwa, pod nią podkreślenie biało-czerwoneDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

„W poszukiwaniu dzikiej przyrody” – warsztaty w SPS99

 „Brzechwa, Tuwim, Konopnicka… i kto jeszcze, czyli Światowy Dzień Poezji”- warsztaty w SPS99

„Kto ty jesteś…”- warsztaty w SPS99

Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem w  SPS99

„Nie tylko mamy mają swoje święto”- warsztaty w SPS99

 „Jak powstaje książka?”- warsztaty w SPS99

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską

„Co z tymi śmieciami”- warsztaty w SPS99

Wyniki konkursu „Nasz dzień w szkole”

Koncert pieśni patriotycznych w SPS99

„Świat nauki”- warsztaty w SPS99

Wycieczki edukacyjne do BD52