Deklaracja dostępności


Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki.

Data publikacji strony internetowej: 2002-11-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-12-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-12-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. skip linki dla urządzeń czytających
 6. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki, na przykład na urządzeniach mobilnych.

W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:
Katarzyna Żółkowska
Tel.: 22 814 24 07 wew. 2
e-mail: kzolkowska@multibiblioteka.waw.pl

Koordynator ds. dostępności cyfrowej:
Piotr Drozdowicz
Tel.: 22 814 24 07
e-mail: pdrozdowicz@multibiblioteka.waw.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Czytelnia Naukowa nr I ul. św. Wincentego 85 – lokal usytuowany częściowo na parterze, częściowo na piętrze, winda, na piętrze toaleta dla osób z niepełnosprawnością, przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością od strony ulicy Franciszka Groëra, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 2 ul. Bazyliańska 6 – lokal usytuowany na piętrze, schody z balustradą brak dostępu dla osób na wózkach, przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 98 ul. Kondratowicza 23 – lokal na piętrze, schody z balustradą brak dostępu dla osób na wózkach, przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 ul. Rembielińska 6A – lokal na piętrze, schody z balustradą brak dostępu dla osób na wózkach, przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 49 ul. Ziemowita 16 – lokal na parterze, dostęp do niego jest bezproblemowy dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 Radzymińska 121 (dwa lokale) – lokal na parterze, wejście po schodach oraz platforma dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do niego jest bezproblemowy dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 72 ul. Suwalska 11 – lokal na piętrze, winda obsługiwana przez pracowników po użyciu dzwonka, schody z balustradą, drzwi otwierane automatycznie, przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Multimedialna Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 123 ul. św. Wincentego 64 – lokal na parterze, dostęp do niego jest bezproblemowy dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Wypożyczalnia nr 130 o profilu pedagogicznym ul. św. Wincentego 85 – lokal na parterze, dostęp do niego jest bezproblemowy dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, na piętrze budynku toaleta dla osób z niepełnosprawnością, przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością od strony ulicy Franciszka Groëra, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 Jórskiego 41 – lokal na parterze (WYSOKI PARTER – 5 SCHODÓW), wejście po schodach oraz podjazd dla wózków przy drzwiach wejściowych, dostęp do niego jest bezproblemowy dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 ul. Smoleńska 94 – wejście od ulicy Św. Wincentego, lokal na parterze, jeden stopień oraz podjazd dla wózków, dostęp do niego jest bezproblemowy dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 60 ul. Krasnobrodzka 11 – lokal usytuowany na piętrze, winda, przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Powrót do strony głównej Biblioteki.