O nas


syrenka i napis instytucja kultury miasta stołecznego WarszawyBiblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zasoby dorobku nauki oraz kultury polskiej i światowej. W trosce o rozwój społeczeństwa informacyjnego oferuje dostęp do internetu wraz z pakietem multimedialnych usług dodatkowych. Wypełniając misję kulturotwórczą, organizuje i animuje wydarzenia kulturalne służące integracji mieszkańców oraz rozwojowi społeczności lokalnej.

Współczesna Biblioteka Publiczna to nowoczesne, multimedialne centrum informacji.
Obok dotychczasowych funkcji i usług oferujemy dostęp do niewyczerpanych zasobów globalnej informacji i e–komunikacji. Szukasz książki, czasopisma lub informacji? Poszukujesz pracy? Chcesz sprzedać lub kupić za pomocą internetu? Piszesz rozprawę naukową? Chcesz popracować z komputerem? Zamierzasz odbyć wędrówkę po internecie lub wysłać e-maila do przyjaciela? Przyjdź do MultiBiblioteki!

Usługi dodatkowe
We wszystkich placówkach na terenie Dzielnicy oferujemy możliwość wykonania czarno-białych i kolorowych wydruków komputerowych oraz odbitek kserograficznych. W wybranych placówkach istnieje możliwość skanowania i obróbki obrazów. W każdym komputerze można odczytać płytę CD, dysk wymienny typu pendrive lub przygotować dokument w popularnym edytorze tekstów. Na stronach naszego portalu umożliwiliśmy przeglądanie katalogów naszych bibliotek i innych dzielnic Warszawy. Prawdopodobnie jako pierwsza biblioteka publiczna w Polsce udostępniliśmy usługę hot-spot – bezprzewodowego dostępu do internetu w technologii WLAN.

Biblioteka bez barier
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom różnych grup naszych użytkowników. W Bibliotece przy ul. Suwalskiej 11 oferujemy bogaty zbiór książek i pomocy dydaktycznych przeznaczony dla dzieci z dysleksją. Z myślą o osobach z niepełnosprawnością podejmujemy starania o usunięcie barier architektonicznych, które w chwili obecnej utrudniają dostęp do naszych placówek. Organizujemy wydarzenia kulturalne, których celem jest popularyzacja wiedzy i czytelnictwa oraz integracja społeczności lokalnej.

www.multibiblioteka.waw.pl
e-mail: info@multibiblioteka.waw.pl

Zdjęcie biblioteki
Budynek Biblioteki