Wycieczki edukacyjne do BD52


W ramach projektu „Równi wobec książki” wszystkie klasy ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 miały zorganizowane wyjście do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 52 przy ul. Rembielińskiej 6a.

Dla uczniów była to doskonała możliwość zapoznania się z biblioteką publiczną, jej zasobami i zasadami funkcjonowania. Dzieci z przyjemnością wysłuchały również fragmentu książki o Franklinie oraz obejrzały przygotowane dla nich, wybrane pozycje z naszego księgozbioru.

Bardzo się cieszymy, że współpracująca z nami szkoła miała okazję do odwiedzenia naszej biblioteki i odkrycia w niej miejsca przyjaznego dla każdego. Zajęcia odbywały się przez wszystkie miesiące trwania projektu.

Projekt „Równi wobec książki” realizuje Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 99 im. Małego Powstańca.

logo ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego - godło Polski (orzeł) i nazwa ministerstwa, pod nią podkreślenie biało-czerwoneDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

Relacje z poprzednich wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Równi wobec książki”:

„Świat nauki” – warsztaty w SPS 99

„Co z tymi śmieciami?” – warsztaty w SPS 99

„Jak powstaje książka?” – warsztaty w SPS 99

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską w SPS 99

„Nie tylko mamy mają swoje święto” – warsztaty w SPS 99

Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem w SPS 99

„Kto ty jesteś…” – warsztaty w SPS 99

„Brzechwa, Tuwim, Konopnicka i kto jeszcze…, czyli Światowy Dzień Poezji” – warsztaty w SPS 99

„W poszukiwaniu dzikiej przyrody” – warsztaty w SPS 99