Podziękowanie od Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 – partnera projektu „Równi wobec książki”


Takie piękne podziękowanie podarowała nam Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca – partner projektu „Równi wobec książki”, który zrealizowaliśmy w 2022 r. My również serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę! Jesteśmy przekonani, że przed nami jeszcze niejeden projekt, który rozbudzi potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży.

prezent w formie otwartej złotej książki, po prawej stronie napis dziękujemy i logo szkoły podstawowej specjalnej nr 99, a także naklejone serduszko, po lewej stronie plakat promujący projekt i naklejone kolorowe kwiatki

Warsztaty biblioteczne, spotkania autorskie z Wojciechem Widłakiem i Elizą Piotrowską, warsztaty plastyczne z Julią Konieczną, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Pro Arte, bookcrossing, międzyklasowy konkurs „Nasz dzień w szkole”… Wszystkie działania zaowocowały u uczniów wzrostem zainteresowania książką. Poza tym nabrali większej chęci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych.

Projekt „Równi wobec książki został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

„W poszukiwaniu dzikiej przyrody” – warsztaty w SPS99

 „Brzechwa, Tuwim, Konopnicka… i kto jeszcze, czyli Światowy Dzień Poezji” – warsztaty w SPS99

„Kto ty jesteś…” – warsztaty w SPS99

Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem w  SPS99

„Nie tylko mamy mają swoje święto” – warsztaty w SPS99

 „Jak powstaje książka?” – warsztaty w SPS99

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską

„Co z tymi śmieciami” – warsztaty w SPS99

Wyniki konkursu „Nasz dzień w szkole”

Koncert pieśni patriotycznych w SPS99

„Świat nauki” – warsztaty w SPS99

Wycieczki edukacyjne do BD52