Tropiciele z Targówka


Projekt „Tropiciele z Targówka” zrealizowała Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 99 im. Małego Powstańca.

Zadanie miało na celu budowanie wiedzy na temat historii, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, odkrywanie ciekawych miejsc oraz istotnych postaci dla naszej  Dzielnicy. Adresatami były dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99. W ramach projektu od września do grudnia odbyło się 26 działań, w tym:

  • 4 spotkania autorskie,
  • 10 spotkań varsavianistycznych,
  • 10 spacerów varsavianistycznych,
  • gra terenowa,
  • wystawa miniprzewodników po Targówku, stworzonych przez uczniów SPS nr 99.

Projekt „Tropiciele z Targówka” finansowało m.st. Warszawa: http://www.um.warszawa.pl w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.

Film podsumowujący projekt

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Wystawa przewodników po Targówku

Finał projektu „Tropiciele z Targówka”

Gra terenowa

Targówek Mieszkaniowy – spotkania w SPS99 i spacery

Bródno-Podgrodzie – spotkania w SPS99 i spacery

Cmentarz Bródnowski – spotkania w SPS99 i spacery

Spotkanie z Joanną Jagiełło

Targówek Fabryczny – spotkania w SPS99 i spacery

Spotkanie z Agnieszką Kazałą

Spotkanie z Małgorzatą Karoliną Piekarską

Spotkanie z  Małgorzatą Strękowską-Zarembą 

na plakacie dzieci z lupą, w tle wysokie budynki, plakat promuje projekt Tropiciele z Targówka