Bródno-Podgrodzie – spotkania w SPS99 i spacery. Projekt „Tropiciele z Targówka”


W dniach 24 października – 7 listopada 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca pogłębiali swoją wiedzę o Bródnie-Podgrodziu, biorąc udział w trzech spotkaniach i trzech spacerach prowadzonych przez Krzysztofa Gajdę – varsavianistę ze Stowarzyszenia Obrony Pozostałości Warszawy Kolejka Marecka.

Podczas spotkań Pan Krzysztof przekazał ciekawe informacje zarówno o miejscach powszechnie znanych, takich jak Grodzisko w Lesie Bródnowskim, gdzie odkryto najstarsze i najlepiej zachowane ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa, jak i o obiektach mniej znanych, m.in. o krzyżu przydrożnym ufundowanym przez rodzinę Markiewiczów oraz o rzeźbie Pawła Althamera „Abram i Buruś”.

Na spacerach uczniowie przemierzyli rejon Podgrodzia, by razem z Krzysztofem Gajdą tropić ślady historii. Zebrali kolejne materiały do tworzonych przez siebie miniprzewodników po Targówku.

Spotkania i spacery zostały przeprowadzone w ramach projektu „Tropiciele z Targówka” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 99 im. Małego Powstańca.

Projekt finansuje m.st. Warszawa: http://www.um.warszawa.pl w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65 przy ul. Krasnobrodzkiej 11 będzie czynna do godz. 16.45. O godz. 17.00 rozpocznie się spektakl dla dzieci w wieku 5–10 lat pt. „W poszukiwaniu Świątecznej Gwiazdki” w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek. Serdecznie zapraszamy!