Targówek Mieszkaniowy – spotkania w SPS99 i spacery. Projekt „Tropiciele z Targówka”


W dniach 8–9 listopada 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca pogłębiali swoją wiedzę o Targówku Mieszkaniowym, biorąc udział w jednym spotkaniu i jednym spacerze, które prowadził Krzysztof Gajda – varsavianista ze Stowarzyszenia Obrony Pozostałości Warszawy Kolejka Marecka.

Podczas spotkania Pan Krzysztof opowiadał o historii tego rejonu naszej dzielnicy. Tradycyjnie przygotowana przez niego prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży.

Nazajutrz Tropiciele przyjrzeli się z bliska śladom przeszłości podczas spaceru. Zupełnie nieoczekiwanie udało się wejść na teren Cmentarza Żydowskiego. Poza tym na trasie przemierzanej przez Krzysztofa Gajdę i uczniów znalazły się: wieża ciśnień fabryki drzewnej, kościół Chrystusa Króla i pomnik poświęcony pierwszemu proboszczowi – ks. Janowi Golędzinowskiemu, a także willa Pietrusińskiego z lat 30. XX wieku.

Zebrano kolejne materiały do tworzonych przez uczestników projektu miniprzewodników po Targówku.

Spotkania i spacery zostały przeprowadzone w ramach projektu „Tropiciele z Targówka” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 99 im. Małego Powstańca.

Projekt finansuje m.st. Warszawa: http://www.um.warszawa.pl w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.