Targówek Fabryczny – spotkania w SPS99 i spacery. Projekt „Tropiciele z Targówka”


W dniach 5–12 października 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca pogłębiali swoją wiedzę o Targówku Fabrycznym, biorąc udział w trzech spotkaniach i trzech spacerach prowadzonych przez Krzysztofa Gajdę – varsavianistę ze Stowarzyszenia Obrony Pozostałości Warszawy Kolejka Marecka.

Podczas spotkań Pan Krzysztof przekazał ciekawe informacje dotyczące tej części naszej dzielnicy. Opowiadał m.in. o kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Księcia Ziemowita 39, zbudowanym z drewna dostarczonego przez kolejarzy między I a II wojną światową. Uczniowie dowiedzieli się również o gołębnikach, które wciąż istnieją na Targówku Fabrycznym.

Na spacerach młodzież jeszcze bardziej zachwyciła się kościołem i jego otoczeniem, a potem przeszła do kolejnego punktu na trasie. Wizyta u pana, który ma swój gołębnik, sprawiła wiele radości. Nad głowami uczniów fruwały dziesiątki różnorodnych gołębi. Poza tym podczas spaceru zobaczyli efektowny rural, czyli mural na rurach ciepłowniczych.

Uczniowie w trakcie spacerów wykonywali zdjęcia, które zaprezentowane zostaną na wystawie przedstawiającej przewodniki po Targówku.

Spotkania i spacery zostały przeprowadzone w ramach projektu „Tropiciele z Targówka” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 99 im. Małego Powstańca.

Projekt finansuje m.st. Warszawa: http://www.um.warszawa.pl w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.

Relacje z poprzednich wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Tropiciele z Targówka”:

Spotkanie z Agnieszką Kazałą

Spotkanie z Małgorzatą Karoliną Piekarską

Spotkanie z  Małgorzatą Strękowską-Zarembą