„Bajki-pomagajki”


Zachęcamy do zapoznania się z twórczością powstałą podczas realizacji projektu „Bajki-pomagajki, czyli bajki wolontarystyczne dla dzieci w języku polskim i ukraińskim”, finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Projekt zrealizowano w ramach działania „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu”.