Powstanie w getcie warszawskim – quiz


W 2023 r. roku mija 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Był to pierwszy i zarazem największy miejski zbrojny zryw ludności żydowskiej podczas II wojny światowej w Europie. Pamięć o bohaterskich bojownikach i tych tragicznych wydarzeniach żyje i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Zapraszamy do rozwiązania quizu.

jedno z pytań quizu: Jakie organizacje wojskowe brały udział w powstaniu? a. Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy, b. Zjednoczona Organizacja Partyzancka, c. Blok Antyfaszystowski

Kliknij tutaj, aby rozwiązać quiz

Pobierz quiz do wydruku

Kliknij tutaj, aby sprawdzić w katalogu online Biblioteki dostępność książek o getcie warszawskim.