Polska literatura piękna – quiz


W dniach 8-15 maja 2024 roku obchodzony jest XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, tym razem pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. Z tej okazji zapraszamy do rozwiązania quizu sprawdzającego znajomość polskich dzieł literackich przełomu XIX i XX wieku. Przy tworzeniu zestawu pytań wykorzystano powieści m.in. Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego czy Zofii Kossak.

Quiz zawiera 20 pytań. Każde pytanie składa się z 3 wariantów odpowiedzi; jeden jest prawidłowy.

quiz Polska literatura piękna; w tle książki

Aby przejść do quizu – kliknij tutaj.

Pobierz quiz do wydruku.

Jeśli chcesz się zapoznać z twórczością wymienionych powyżej autorów, zapraszamy do naszych placówek.

Link do katalogu Biblioteki

Quiz przygotowała Wypożyczalnia nr 64 (ul. Radzymińska 121).