Święto Książek w BD65


W dniach 8–15 maja  obchodziliśmy Ogólnopolskie Święto Książek i Bibliotek. Nasza placówka wzięła czynny udział w obchodach. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek jest wydarzeniem organizowanym każdego roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Hasło przewodnie tego wydarzenia brzmiało: Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA! Wydarzenie to ma na celu podkreślanie roli bibliotek i czytania. Służy poprawie jakości życia, zwiększa prestiż zawodu bibliotekarza. W ten sposób chcemy zainteresować książkami jak najszersze kręgi społeczeństwa.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65 zorganizowała dla swoich najmłodszych czytelników inspirujące i ciekawe aktywności, które pomogły dzieciom przenieść się do świata literatury.

Naszymi miłymi gośćmi były dzieci 4-, 5- i 6-letnie z Przedszkola Nr 91. Z wielkim zapałem uczestniczyły one w spotkaniach bibliotecznych poświęconych książce i bibliotece. Nasi nowi czytelnicy poznali historię pisma i książek, zapoznali się z bibliotecznym księgozbiorem, odwiedzili swoich ulubionych bajkowych bohaterów. W trakcie spotkań nie zabrakło prezentacji multimedialnych, pokazów najciekawszych książek dla dzieci, quizów i zabaw związanych z tematem. Dyskutowaliśmy również o poszanowaniu książek i o ich roli w naszym życiu. W dowód wdzięczności przedszkolaki obdarowały Bibliotekę własnoręcznie wykonanymi upominkami: olbrzymim sercem i wielkim liściem z podobizną krecika.

Dziękujemy za miłe spotkania!