Styczeń w BD12


Co to jest biblioteka? I w jaki sposób można spędzać w niej czas? Na te i wiele innych pytań szukaliśmy odpowiedzi z dziećmi z Przedszkola nr 103 podczas styczniowych zajęć, które odbyły się w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12. „Żabki”, bo tak nazywała się grupa, która nas odwiedziła, wysłuchały wiersza Jana Huszczy „Skarga książki”, z którego dowiedziały się, jak traktować książki. Przedszkolaki zafascynowane były książkami trójwymiarowymi oraz sensorycznymi. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda  praca w bibliotece i jak należy się w niej zachowywać. Przeczytaliśmy utwór literacki „Kicia Kocia w bibliotece” Anity Głowińskiej. Następnie „objechaliśmy pociągiem” naszą placówkę, podczas jej zwiedzania młodzi czytelnicy zdobyli wiedzę na temat ustawienia księgozbioru i działów jakie są w bibliotece. Po wyczerpującej podróży dzieci wykonały zakładki do książek i obiecały odwiedzić nas, tym razem w towarzystwie rodziców.

W styczniu odbyły się także zajęcia edukacyjne dla dzieci  z Przedszkola nr 106 poświęcone Dniu Babci i Dziadka. Podczas spotkania najmłodsi chętnie dzielili się opowieściami o swoich ukochanych dziadkach, obejrzeli prezentację o życiu w Polsce, gdy ich dziadkowie byli jeszcze mali, pobawili się w dawne gry i zabawy, a na koniec wykonali portrety swoich ukochanych dziadków.