Kolorowy Potwór uczy empatii w BD52


Podczas spotkań w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 52 poświęconych uczuciom przedszkolaki razem z Kolorowym Potworem wysłuchały bajki pt. „Jeden hamak dla dwóch” autorstwa S. Stopek.

Książeczka była doskonałym wstępem do rozmowy na temat empatii, czyli zrozumienia, dlaczego ważna jest zdolność do odczuwania stanów wewnętrznych innej osoby. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące lektury. Na wybranych przykładach mówiły, co może czuć druga osoba, co my możemy zrobić, by ktoś poczuł się lepiej, a także jak dzielić się swoją radością. Po tak intensywnej rozmowie, żeby utrwalić informacje na temat tak ważnej kompetencji społecznej, jaką jest empatia, na dzieci czekały karty prac. Nie obyło się bez rywalizacji, ponieważ na najsprawniejszą grupę czekały nagrody przyniesione przez Kolorowego Potwora. Pod koniec spotkania dzieci wykonały portrety naszego Kolorowego Potworka.