Noc Bibliotek 2021 w BD40 i W72


Czytanie wzmacnia – przekonywały placówki przy ul. Suwalskiej 11: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 72.

9 października podczas Nocy Bibliotek w BD40 można było zapoznać się z wystawą książek charakterze terapeutycznym z dziedzin: psychologii, pedagogiki, wychowania i medycyny, a w W72 – z wystawą książek o tematyce szeroko pojętego zdrowia.