„Los kobiet w Polsce w XX wieku” – spotkanie literackie w W85


5 października 2023 roku w ramach Warszawskich Dni Seniora w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 odbyło się spotkanie „Los kobiet w Polsce w XX wieku”.

Inspiracją spotkania były 3 wyjątkowe książki, które ostatnio się ukazały:

  • TRZY KOBIETY” Joanny Jax,
  • CHŁOPKIopowieść o naszych babkach” Joanny Kuciel-Frydryszak,
  • SŁUŻĄCE do wszystkiego” Joanny Kuciel-Frydryszak.

Jeszcze sto lat temu w Polsce kobiety nie mogły podejmować żadnych czynności prawnych. Nie mogły dysponować swoim majątkiem. Nie mogły decydować o sobie ani o swoich dzieciach. Mógł robić to za nie tylko mąż, a  jeżeli kobieta nie miała męża, to jej ojciec, kuzyn lub wynajęty plenipotent. Zawsze był to mężczyzna. Kobietę uważano za coś gorszego – nawet jeżeli była dobrze wykształcona i bogata. O wszystkim, co dotyczyło kobiet, do chwili ich zamążpójścia decydowali ojcowie, a po ślubie – mężowie. W dniu ślubu mąż stawał się właścicielem całego majątku żony – Zarówno tego, co wniosła w posagu, jak i tego, co później odziedziczyła po swoich przodkach. Mąż decydował o wszystkim. Dzieci chodziły do szkoły tylko wówczas, jeżeli tak zadecydował ojciec. Jeżeli uznał, że mają pracować, dzieci nie były kształcone. To mężczyzna decydował o losie żony i dzieci. Jednocześnie ówczesne prawo nie było zainteresowane tym, jak prowadził się mąż i ojciec. Toteż nader często bez żadnych konsekwencji majątki żon był trwonione w okolicznych knajpach i na przygodne znajomości z innymi kobietami.

Spotkanie zakończyło się szalenie ożywioną dyskusją, która mocno przeciągnęła się w czasie. Pochylając się nad lekturą książek, ciężko uwierzyć ówcześnie żyjącym, że los ich babek był tak bardzo inny od obecnie obowiązujących standardów społeczno-prawnych.