Czwartek poetycko-muzyczny – koncert Michała Konstrata


Wczoraj w Czytelni Naukowej nr I im. Janiny Englert gościliśmy utalentowanych artystów. Jacek Gutry, jak co miesiąc, poprowadził wieczór i rozpoczął go dwiema piosenkami na gitarze klasycznej.

Główny koncert poprzedziła Anna Saciuk-Nowak z grupy poetyckiej Akant, która przybliżyła nam swoją autorską poezję odnoszącą się do natury i spraw zwyczajnych.

Gość specjalny, śpiewający poeta – Michał Konstrat – uświetnił wydarzenie utworami własnego autorstwa, w tym zaprezentował gitarowe muzyczne interpretacje „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza.

Następnie zachwycił widownię wykonaniem piosenki Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem” oraz Grzegorza Turnaua „Naprawdę nie dzieje się nic”. Przedwojenne szlagiery zostały przyjęte ogromnymi oklaskami, a najbardziej zadrżały serca podczas spektakularnego wykonania pieśni barda Włodzimierza Wysockiego w języku rosyjskim – z doskonałym naśladowaniem niskiego, ochrypłego barytonu.

Serdecznie zapraszamy na kolejny niesamowity czwartek poetycko-muzyczny w lutym. W Czytelni wystąpi duet Jaśmin.