„Bezpieczny Senior” – spotkania edukacyjne w W2 i CN1


11 kwietnia 2024 r. w ramach akcji „Bezpieczny Senior” nasi czytelnicy mieli okazję spotkać się w Wypożyczalni nr 2 z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Niepokojący jest fakt rosnącej liczby przestępstw i innych działań zagrażających osobom starszym. Spotkanie miało uwrażliwić osoby starsze na sytuacje z pozoru błahe, ale mogące mieć daleko idące konsekwencje. Nasi goście poruszyli najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem. Wyjaśniali, jak postępować, aby chronić się przed przestępstwami. Zwrócili uwagę na schematy działania przestępców. Przypomnieli, że jeśli jedna metoda przestaje działać, oszuści wymyślają inną. Trzeba być zatem czujnym i stosować zasadę ograniczonego zaufania.

W drugiej części spotkania zostały omówione zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli jak należy się zachować i co zrobić, by pomóc osobie poszkodowanej. Funkcjonariusze opowiedzieli również o karcie ICE, której skrót oznacza „w nagłym wypadku”, a także o aplikacji „Bezpieczeństwo osobiste”. Karta ICE to plastik wielkości wizytówki. Znajduje się na niej imię i nazwisko właściciela oraz dane osobowe i numery telefonów do dwóch osób, które należy powiadomić w razie nagłego wypadku. Aplikacja „Bezpieczeństwo” zawiera takie dane jak grupa krwi, uczulenia, przyjmowane leki. Zarówno karta, jak i aplikacja mają zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych w nagłych wypadkach.

Dziękujemy Straży Miejskiej za poświęcony czas i cenne porady. Edukacja na temat bezpieczeństwa jest niezwykle ważna dla nas wszystkich.

9 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej poprowadzili spotkanie dotyczące bezpieczeństwa seniorów w Czytelni Naukowej nr I im. Janiny Englert.