Targówek, jaki pamiętam


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Obrony Pozostałości Warszawy „Kolejka Marecka” otrzymała dofinansowanie z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa” na realizację projektu pt. „Targówek, jaki pamiętam”. Projekt kierowany do osób w zróżnicowanym wieku, od dzieci do seniorów – przede wszystkim mieszkańców naszej Dzielnicy – zainteresowanych dziejami Polski, także historią lokalną

W ramach projektu w siedmiu szkołach (SP42, SP52, SP84, SP275SP285, SP378, XIII LO) zlokalizowanych na terenie naszej Dzielnicy przeprowadzone zostały spotkania przybliżające historię lokalną – wydarzenia, miejsca pamięci, bohaterów. Podczas spotkań, seniorzy swoimi opowieściami wprowadzali dzieci i młodzież w niezbyt odległe, jednak całkiem im nieznane czasy własnego dzieciństwa i młodości. Spotkania koordynował i wspierał merytorycznie pan Krzysztof Gajda, varsavianista, badacz historii, licencjonowany przewodnik warszawski.

Finałem projektu była Gra Miejska, która odbyła się na Cmentarzu Bródnowskim. Celem Gry było uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez popularyzację wiedzy o wydarzeniach historycznych, miejscach pamięci oraz bohaterach lat 1918-2018.

W Grze Miejskiej wzięło udział osiem Zespołów. Uczestnicy Gry – uczniowie szkół, nalężących do klas, w których przeprowadzone były spotkania z seniorami, pokonali zaplanowaną trasę, co połączone było z wykonywaniem zadań.

Zwycięzcami Gry Miejskiej zostali:
I miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 52 – opiekun Pani Lidia Liberadzka
II miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 42 – opiekun Pani Barbara Gula-Araya
III miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 84  – opiekun Pani Anetta Seroczyńska

Gratulujemy!

Projekt „Targówek, jaki pamiętam” realizowany był w terminie od lipca do grudnia 2018 roku.

Regulamin Gry Miejskiej

Oświadczenie

Zgoda

na plakacie archiwalne zdjęcia z przeszłości Targówka, hasło: Wspólnie szukamy śladów naszej historii