Podziękowanie za wspieranie działalności TPW


Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Miłośników Bródna – gwarantujemy, że zawsze będziemy wspierać Państwa godną podziwu działalność! Chcemy przyczyniać się do wcielania w życie słów śp. prof. Stanisława Lorentza (1899–1991) – założyciela i długoletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w latach 1963–1991:

„Towarzystwo Przyjaciół Warszawy gromadzi ludzi, którzy pragną poznać przeszłość Warszawy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją Warszawy przyszłości. Członkowie Towarzystwa nie są jednak tylko obserwatorami, lecz pragną przyczynić się do jej rozwoju, czynnie uczestniczyć w dziele rozbudowy miasta, dopomagać w integracji jej mieszkańców i ułatwiać im współżycie, pragną inicjować akcje społeczne i pobudzać obywateli Warszawy do współdziałania w realizacji wielkich zadań, jakie stoją przed nami. W Towarzystwie naszym pragniemy jednoczyć dawnych Obywateli Warszawy i nowych jej mieszkańców, ludzi dojrzałych i młodzież. Szczególną wagę przywiązujemy do pozyskania dla naszych celów młodego pokolenia, które przekaże naszą przyjaźń i miłość do Warszawy następnym generacjom”.

podziękowanie dla Biblioteki Publicznej na Targówku za szczególne wspieranie działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy; cytat Henry'ego Forda: Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.