Dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych


Z radością informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 075,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na realizację zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0).

kobieta leży i czyta książkę, z której wyrastają kwiaty, obok napis Czy czytasz, treść plakatu: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy uzyskała w 2023 roku dofinansowanie w wysokości 70 075,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0".