80. rocznica powstania w getcie warszawskim


W 2023 r. mija 80 lat od powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia – 16 maja 1943 r.). Zapraszamy na związane z tą rocznicą wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Publiczną na Targówku.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 (ul. Smoleńska 94)

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta (19.04.2023, godz. 9.30)

Transmisja online z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim (19.04.2023) – w wypożyczalni na rzutniku zostanie wyświetlona transmisja online

Papierowe żonkile – warsztaty plastyczne (17.04.2023, godz. do uzgodnienia) – Panie bibliotekarki wraz z wolontariuszami i czytelnikami przygotują papierowe żonkile, które w dniu rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim będą wręczane czytelnikom

„Czy mieliśmy nadzieję na wygraną?” (20.04.2023, godz. do uzgodnienia; w celu zapisu prosimy o kontakt z placówką) – wykład opatrzony fragmentami filmu

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53 (ul. Bazyliańska 6)

Akcja Żonkile (17–21.04.2023, godz. do uzgodnienia) – Panie bibliotekarki wykonają z dziećmi żonkile z papieru – symbol powstania w getcie; żonkile będą wręczane czytelnikom

Wypożyczalnia dla Dorosłych nr 60 (ul. Krasnobrodzka 11)

Getto warszawskie w tekstach literackich (4–16.05.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni) – quiz literacki dla czytelników. Czytelnicy losują cytaty z utworów i przyporządkowują do nich odpowiednie tytuły.

Obraz getta w filmografii (październik 2023; podczas Nocy Bibliotek) – spotkanie z historią, dyskusja

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 72 (ul. Suwalska 11)

Powstanie w getcie warszawskim – rys historyczny. Marek Edelman – jeden z nielicznych ocalałych (kwiecień 2023; termin do uzgodnienia) – prelekcja z prezentacją multimedialną. Zaprezentowane zostaną także pozycje książkowe ze zbiorów wypożyczalni, dotyczące omawianego tematu.

zajęcia dla grup zorganizowanych – uczniów ze szkół podstawowych

(w celu zapisu prosimy o kontakt z wybraną placówką)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12 (ul. Radzymińska 121)

 „Tam, gdzie nie ma ludzi, staraj się być człowiekiem” – w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim (18.04.2023, 19.04.2023, godz. do uzgodnienia) – warsztaty literackie z wykorzystaniem zabaw aktywizujących na podstawie książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”. Podczas zajęć dzieci poznają historię najsłynniejszego drzewa – niemego świadka życia warszawskich Nalewek oraz wysłuchają fragmentów książki „Mirabelka”. W trakcie warsztatów wykonamy mirabelkę dla przyjaciela, ozdobimy nasze biblioteczne drzewo, będziemy budować i niszczyć mury, a układając puzzle, poznamy historię Ireny Sendlerowej.

Listy w butelce – w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim (25.04.2023, 26.04.2023, godz. do uzgodnienia) – zajęcia edukacyjne poświęcone życiu i działalności Ireny Sendlerowej, inspirowane książką Anny Czerwińskiej–Rydel pt. „Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52 (ul. Rembielińska 6a)

„Jest taka historia…” – o Januszu Korczaku (19.04.2023, godz. do uzgodnienia) – zajęcia przybliżające postać Janusza Korczaka i jego działalność

O pamięci, godności i tolerancji, czyli 80. rocznica powstania w getcie warszawskim (8.05.2023, godz. do uzgodnienia) – zajęcia prowadzone w oparciu o tekst literacki

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53 (ul. Bazyliańska 6)

80. rocznica powstania w getcie warszawskim (17–21.04.2023 godz. do uzgodnienia) – wykonanie przez młodzież plakatu z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi powstania w getcie warszawskim (uczestnicy działania wcześniej zostaną wprowadzeni w zagadnienie). Przy tworzeniu plakatu będą wykorzystywane różne elementy: ilustracje, tekst, własnoręczne rysunki itp. Wykonany plakat zostanie wyeksponowany w bibliotece w formie wystawki; wysłuchanie nagranych (udostępnionych m.in. przez Muzeum POLIN) relacji świadków tamtych dni (często wspominają osoby starsze, które w Getcie były dziećmi, np. Pani Krystyna Budnicka); czytanie fragmentów książek z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci”, dotyczących Dzieci Holocaustu: „Mała wojna”, „Pan Apoteker” K. Ryrych, „Ostatnie piętro” I. Landau, „Wszystkie moje mamy” R. Piątkowskiej, „Listy w butelce” A. Czerwińskiej–Rydel, „Bezsenność Jutki” D. Combrzyńskiej–Nogali’; zwrócenie uwagi młodzieży na działalność Muzeum Getta Warszawskiego – zainteresowanie jego misją i działalnością

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65 (ul. Krasnobrodzka 11)

„Janusz Korczak – nauczyciel, wychowawca, przyjaciel dzieci” (25.04.2023, godz. do uzgodnienia) – zajęcia edukacyjne przybliżające postać Janusza Korczaka i jego działalność

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 2 (ul. Bazyliańska 6)

Akcja Żonkile (25.04.2023, 10.05.2023, godz. do uzgodnienia) – w oparciu o materiały edukacyjne Muzeum POLIN uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z tematyką II wojny światowej (opowiadanie) oraz wykonają żonkile

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 (ul. Smoleńska 94)

„Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej” (26.04.2023, godz. do uzgodnienia) – zajęcia literackie prowadzone w oparciu o książkę „List w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej” autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 (ul. Jórskiego 41)

kalendarium wydarzeń, które rozegrały się 80 lat temu w getcie warszawskim. Historia heroicznej walki (10.05.2023, godz. do uzgodnienia)

działania online

(publikowane na stronie Biblioteki Online i na Facebooku)

Wirtualna wystawa (19.04.2023, godz. 10.00) – prezentacja historii powstania w getcie warszawskim i publikacji dotyczące tego wydarzenia; działanie realizowane przez Wypożyczalnię nr 130 o profilu pedagogicznym (ul. św. Wincentego 85)

Quiz wiedzy o powstaniu w getcie warszawskim (19.04.2023, godz. 12.00); działanie realizowane przez Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 (ul. Rembielińska 6a)

Quiz wiedzy o getcie warszawskim (20.04.2023, godz. 10.00; działanie realizowane przez Wypożyczalnię dla Dorosłych nr 64 (ul. Radzymińska 121)

Wystawki

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12 (ul. Radzymińska 121)

wystawa zbiorów biblioteki związanych z tematem powstania w getcie warszawskim (19–28.04.2023 w godz. otwarcia biblioteki)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52 (ul. Rembielińska 6a)

wystawka ścienna oraz wystawka książek związanych z tematyką powstania w getcie warszawskim i losów Żydów w czasie II wojny światowej (19.04–16.05.2023 w godz. otwarcia biblioteki)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65 (ul. Krasnobrodzka 11)

Janusz Korczak – nauczyciel, wychowawca, przyjaciel dzieci (17–30.04.2023 w godz. otwarcia biblioteki) – wystawka ścienna

wystawa zbiorów biblioteki związanych z tematem powstania w getcie warszawskim (17–30.04.2023 w godz. otwarcia biblioteki)

Wypożyczalnia nr 130 o profilu pedagogicznym (ul. św. Wincentego 85)

wystawka książek dotycząca powstania w getcie warszawskim (19.04.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 2 (ul. Bazyliańska 6)

wystawka ścienna dotycząca powstania w getcie warszawskim (19.04–15.05.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 (ul. Rembielińska 6a)

wystawka ścienna oraz wystawka książek związana z tematyką powstania w getcie warszawskim (3-28.04.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 (ul. Smoleńska 94)

wystawka w oknie Wypożyczalni, informująca o wydarzeniach z powstania w getcie warszawskim (17–30.04.2023)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 49 (ul. Księcia Ziemowita 16)

wystawka książek, w których zawarte są wspomnienia z powstania w getcie warszawskim oraz pokazane jest życie jego mieszkańców (19.04–16.05.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni)

Wypożyczalnia dla Dorosłych nr 60 (ul. Krasnobrodzka 11)

Obraz życia w getcie warszawskim na podstawie reportaży Hanny Krall (17–28.04.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni) – wystawka ścienna oraz wystawka książek

Getto warszawskie w tekstach literackich (4–16.05.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni) – wystawka tematyczna

Wypożyczalnia dla Dorosłych nr 64 (ul. Radzymińska 121)

wystawka ścienna dotycząca 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim (kwiecień 2023 w godz. otwarcia wypożyczalni)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 (ul. Jórskiego 41)

wystawka ścienna oraz wystawka książek poświęconych powstaniu w getcie warszawskim (19.04–16.05.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni)

wystawka, na której zostaną zaprezentowane książki varsavianistyczne dotyczące powstania w getcie warszawskim (03–28.04.2023 w godz. otwarcia wypożyczalni)