Miejsca Aktywności Lokalnej


Aktualnie w Bibliotece Publicznej na Targówku zlokalizowanych jest 8 Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL-i). Mają one za zadanie wspierać lokalne pomysły, inicjatywy oraz działania kulturalne i społeczne mieszkańców Targówka.

Oprócz typowej działalności, jaką jest wypożyczanie książek oraz edukacja i rozpowszechnianie kultury, nasza Biblioteka podjęła kolejne wyzwanie – wcielenie w życie idei otwartości na społeczność lokalną, sprzyjającej realizowaniu pomysłów, tworzeniu sąsiedzkich relacji oraz produktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez okolicznych mieszkańców.

W Wasze ręce, Drodzy Sąsiedzi, w ośmiu lokalizacjach Biblioteki oddajemy przestrzeń i sprzęt potrzebne do działań: spotkań, dyskusji, warsztatów, zajęć, prób etc. Pracownicy związani z danym miejscem są otwarci na Państwa propozycje i potrzeby związane z organizacją wydarzeń. Program i charakter udostępnianych MAL-i będziemy tworzyć razem z Państwem na bieżąco.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem ogólnym (wraz z załącznikami) użytkowania Miejsc Aktywności Lokalnej w naszej Bibliotece i do wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Organizatorem Miejsc Aktywności Lokalnej w 8 placówkach bibliotecznych na terenie Targówka jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną; jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.

 

Miejsca Aktywności Lokalnej w Bibliotece Publicznej na Targówku:

1. MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 przy ul. Radzymińskiej 121
(e-mail: bd12@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 251 15 58)
2. MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 przy ul. Radzymińskiej 121
(e-mail: w64@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 401 17 61)
3. MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 40 przy ul. Suwalskiej 11
(e-mail: bd40@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 814 07 94)
4. MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 72 przy ul. Suwalskiej 11
(e-mail: w72@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 811 24 45)
5. MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 52 przy ul. Rembielińskiej 6a
(e-mail: bd52@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 811 57 16)
6. MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 przy ul. Rembielińskiej 6a
(e-mail: w29@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 675 11 45)
7. MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 przy ul. Bazyliańskiej 6
(e-mail: bd53@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 811 19 15)
8. MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 przy ul. Jórskiego 41
(e-mail: w85@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 679 70 57 )

Więcej informacji o idei Miejsc Aktywności Lokalnej

 

Regulamin ogólny (PDF)
Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy (DOC)
Załącznik nr 2: MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 przy ul. Radzymińskiej 121 (PDF)
Załącznik nr 3: MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 przy ul. Radzymińskiej 121 (PDF)
Załącznik nr 4: MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 40 przy ul. Suwalskiej 11 (PDF)
Załącznik nr 5: MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 72 przy ul. Suwalskiej 11 (PDF)
Załącznik nr 6: MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 52 przy ul. Rembielińskiej 6a (PDF)
Załącznik nr 7: MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 przy ul. Rembielińskiej 6a (PDF)
Załącznik nr 8: MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 przy ul. Bazyliańskiej 6 (PDF)
Załącznik nr 9: MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 przy ul. Jórskiego 41 (PDF)