Wspominamy Panią Janinę Englert – wywiad z Panią Marią Janik


W związku z nadaniem Czytelni Naukowej nr I (ul. św. Wincentego 85) imienia Janiny Englert przeprowadziliśmy wywiad z Panią Marią Janik, wieloletnią Przyjaciółką i Współpracownicą Pani Janiny Englert w latach 1957-1980, mieszkającą obecnie w Nowym Jorku.

Wszystkie materiały poświęcone Janinie Englert – Patronce Czytelni Naukowej nr I

Biografia Janiny Englert