Wspominamy Panią Janinę Englert – wywiad z Panią Marią Górską


W związku z nadaniem Czytelni Naukowej nr I imienia Janiny Englert przeprowadziliśmy wywiad z Panią Marią Górską, kierowniczką Czytelni Naukowej nr I w latach 1999-2018.

Warto podkreślić, że to właśnie Pani Maria Górska bardzo się zaangażowała w działania mające na celu uczynienie Janiny Englert patronką Czytelni. Wykonała olbrzymią pracę dokumentacyjną w celu odtworzenia biografii Janiny Englert oraz historii Czytelni Naukowej nr I i sieci bibliotek praskich.

Zobacz również:

 Biografia Janiny Englert

Tablice pamiątkowe przy ul. Floriańskiej 12