Czytaki


Miło jest nam poinformować, że nasza Biblioteka uczestniczy w realizacji projektu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca pt. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie cztery urządzenia Czytak (Czytak Plus i Czytak NPN), które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Na podstawie umowy darowizny dwie z filii Biblioteki tj. Multimedialna Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 123 (ul. św. Wincentego 64) oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 (ul. Radzymińska 121) wypożyczają Czytaki osobom z dysfunkcją wzroku.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 roku zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na podstawie odrębnego porozumienia nasza Biblioteka otrzymała zbiór ponad 1400 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany z racji działalności Stowarzyszenia „Larix”.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wypożyczania urządzeń Czytak wraz z cyfrowymi książkami mówionymi.

Katalog książek mówionych Stowarzyszenia „Larix” – alfabetycznie według autora (PDF)

Katalog książek mówionych Stowarzyszenia „Larix” (xlsx)

Regulamin wypożyczania urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak Plus” i „Czytak NPN” oraz cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku.

logotypy ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, Larix, biblioteki