Zgłoszenia do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego


Zachęcamy do zgłaszania kandydatów i kandydatek do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego.

W tegorocznej edycji nagradzane będą działania i projekty zrealizowane w 2022 roku. Pula nagród to 30 tys. zł. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów i laureatki w dwóch kategoriach wiekowych: 15–19 i 20–26 lat. Zgłosić można jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 października.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji o nagrodzie

na plakacie dłoń; 2 palce tworzą literę V