Zgłoszenia do 5. Warszawskiej Olimpiady Seniorów


Serdecznie zapraszamy do udziału w 5. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów w dniach 22 września 2023 r. (CRS Bielany) i 23 września 2023 r. (obiekt „Hutnik” i CRS Bielany). Finał wydarzenia odbędzie się 23 września 2023 r. w ośrodku „Hutnik” Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

Warszawska Olimpiada Seniorów odbędzie się w tym roku po raz piąty. Jest wydarzeniem sportowym skierowanym do osób w wieku 60+, realizowanym przy wsparciu m.st. Warszawy. Głównym organizatorem jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”. Program Warszawskiej Olimpiady Seniorów obejmuje rywalizację sportową w wybranych dyscyplinach olimpijskich: pływanie, pchnięcie kulą, skok w dal, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie, brydż sportowy, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, narciarstwo zjazdowe w trzech kategoriach wiekowych: 60-69 lat, 70-75 lat, powyżej 76 lat. Ponadto wydarzenia towarzyszące, m.in. miasteczko zdrowia, wybrane formy rekreacji (np. nordic walking).

Zgłoszenia:
tkkfchomiczowka@o2.pl

Program imprezy, regulamin oraz karty zgłoszeń będą dostępne na stronie organizatora w późniejszym terminie.