Warsztaty dotyczące rewitalizacji Warszawy


26 stycznia 2023 r. w godzinach od 14.00 do 17.00 w Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 odbędzie się warsztat dotyczący pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają mieszkańców dzielnicy Targówek, lokalnych liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Na warsztacie będą prezentowane wstępne wyniki z analiz oraz badań jakościowych i ilościowych (wywiady, ankiety). Ponadto w ramach spotkania warsztatowego zbierane będą informacje na temat potencjałów oraz problemów występujących w tej części miasta.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszone są o potwierdzenie swojej obecności na adres mailowy jan.lagoda@liderprojekt.pl do dnia 26.01.2023.

plakat informujący o warsztatach; więcej informacji w treści wpisu