„Życie Elizy Orzeszkowej” – krzyżówka


Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki przygotowanej z okazji Narodowego Czytania „Nad Niemnem”. Hasłem jest nazwa nagrody, do której Eliza Orzeszkowa została nominowana w 1905 roku.

Krzyżówka została przygotowana przez Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 98.

krzyżówka

Przejdź do rozwiązywania krzyżówki

Pobierz krzyżówkę do wydruku

Sprawdź w katalogu online dostępność książek o Elizie Orzeszkowej