„Tak było – tak jest” – Targówek Nieoczekiwany


Zmiany… Jak nietrudno po tytule zgadnąć, temu właśnie poświęcony jest szósty odcinek cyklu. Pokazuje on miejsca, gdzie się zmieniło wszystko – całkiem dawno lub przed rokiem – ale i takie, gdzie czas od ponad stulecia niemal zatrzymał się w miejscu. Z przyczyn obiektywnych gromadzenie materiału porównawczego z terenu naszej dzielnicy nie jest zajęciem najłatwiejszym, trochę się jednak starych zdjęć udało zdobyć. Warto się przyjrzeć, by porównać sobie, jak było kiedyś, a jak jest dziś.

„Targówek Nieoczekiwany online” jest programem stanowiącym kontynuację działań prowadzonych od kilku lat na terenie dzielnicy przez Stowarzyszenie Kolejka Marecka. W roku bieżącym spacery mieć będą postać krótkich filmów, przybliżających fascynującą przestrzeń naszej dzielnicy. Cykl składa się z czternastu odcinków, o najciekawszych miejscach Targówka opowiadać będzie Krzysztof Gajda.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu programu Mobilni w Kulturze, finansowanego ze środków m.st. Warszawy oraz współpracy autora z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem Kolejka Marecka.

https://www.warszawa-targowek.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__Targ%C3%B3wek&sort=byscore&view=1