„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – quiz


Lekturą 12. edycji akcji Narodowe Czytanie 2023 jest powieść Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Z tej okazji zapraszamy do rozwiązania quizu dotyczącego znajomości tego utworu. Quiz zawiera 20 pytań. Każde pytanie składa się z 3 wariantów odpowiedzi; jeden jest prawidłowy.

jedno z pytań quizu: w którym roku ukazało się książkowe wydanie Nad Niemnem

 

Przejdź do rozwiązywania quizu

Pobierz quiz do wydruku

Sprawdź w katalogu online dostępność powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”

Quiz przygotowała Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 64.