Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – wirtualna wystawa


20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Data ta upamiętnia podpisanie jednego z najważniejszych dokumentów zawierających i gwarantujących prawa dzieci – Konwencję o Prawach Dziecka. Konwencja przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Polska jest inicjatorem jej uchwalenia, a ratyfikowała ją w 1991 r.

Konwencja jest ważną umową między państwami, które zobowiązały się chronić prawa dzieci. Wyjaśnia, kim są dzieci, jakie mają prawa i jakie obowiązki mają wobec nich rządzący.

Zapisy zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

Przeczytaj pełny tekst konwencji.

Kliknij tutaj albo w poniższy obrazek, żeby zwiedzić wirtualną wystawę.

wirtualna sala, na ścianach informacje o prawach dziecka

Kliknij tutaj, aby sprawdzić w katalogu online dostępność książki pt. „12 ważnych praw: polscy autorzy o prawach dzieci”.