80. rocznica Powstania w getcie warszawskim – quiz


19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu ludności żydowskiej podczas II wojny światowej.

Zapraszamy do rozwiązania quizu. Każde z 15 pytań ma 3 warianty odpowiedzi; jeden jest prawidłowy.

jedno z pytań quizu: Wskaż komendanta Żydowskiego Związku Wojskowego. A. Paweł (Aszer) Frenkel, B. Marek Edelman, C. Icchak Cukierman; w tle zdjęcie żonkili

Kliknij tutaj, aby przejść do quizu.

Pobierz quiz do wydruku.

Jeśli chcesz zapoznać się z tematyką getta warszawskiego – w tym również powstania w kwietniu 1943 roku – zapraszamy do naszych placówek.

Aby przejść do katalogu Biblioteki i sprawdzić dostępność tytułów – kliknij tutaj.