230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry – quiz dla młodzieży i dorosłych


20 czerwca 2023 r. przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry – znanego komediopisarza, autora opowiadań i wierszy dla dzieci. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej autora „Zemsty”.

jedno z pytań quizu: 5. Jak głosi anegdota, Aleksander Fredro dodawał hrabiowski tytuł wszędzie, gdzie było to możliwe, dlatego że:a) chciał zaimponować swojej przyszłej, dużo bogatszej od siebie żonie, b) w tamtym czasie posługiwanie się wszelkimi tytułami było bardzo modne, c) służąc w wojsku, otrzymał tytuł od Napoleona

Przejdź do rozwiązywania quizu

Sprawdź w katalogu online dostępność utworów Aleksandra Fredry

Quiz przygotowała Wypożyczalnia nr 29.