Życie

Życie to chwila
Delikatne, niczym lot motyla
Wiatrem nadziei usłane
Nieraz z goryczą splątane
Szanuj tych wielkich
I nie skrzywdź kruszyny
By nie zaznała smutku
Nigdy z twej przyczyny
Śmiej się lub płacz
Lecz w ukryciu
Abyś szedł godnie i dumnie
W dorosłym życiu

Akant : Anna Caban