Życie w PRL-u – quiz dla dorosłych

Powiększ obrazzdjęcie w tle przedstawia Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; jedno z pytań quizu widniejące na pierwszym planie: Słynna droga szybkiego ruchu zwana Gierkówką łączyła: a) Warszawę z Katowicami, b) Kraków z Gdańskiem, c) Wrocław z Białymstokiem

Czasy PRL-u były specyficzną epoką w dziejach Polski. System komunistyczny niósł za sobą wiele trudów codziennej rzeczywistości. Większości obywateli żyło się ciężko, jednak wspomnienia z tego okresu wywołują uśmiech i ogromny sentyment.

Przypominamy ten okres za pośrednictwem quizu.

zdjęcie w tle przedstawia Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; jedno z pytań quizu widniejące na pierwszym planie: Słynna droga szybkiego ruchu zwana Gierkówką łączyła: a) Warszawę z Katowicami, b) Kraków z Gdańskiem, c) Wrocław z Białymstokiem

Kliknij tutaj, aby rozwiązać quiz

Pobierz quiz do wydruku

Kliknij tutaj, aby sprawdzić w katalogu online Biblioteki dostępność książek o PRL-u.