Zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od 1 września 2020 r.

kartka z pinezką

Drodzy Czytelnicy,

od 1 września 2020 r. wszystkie placówki Biblioteki będą otwarte w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa – 11.00-19.00,
czwartek, piątek – 9.00-16.00.

Czytelnia Naukowa nr 1 znów będzie otwarta w sobotę w godzinach 10.00-15.00.

Przywracamy:

– wolny dostęp do półek bibliotecznych (pod warunkiem uprzedniej dezynfekcji rąk tuż przed podejściem do regałów),

– możliwość korzystania z usług xero (wydruki są wykonywane i podawane wyłącznie przez pracownika Biblioteki).

W Czytelni Naukowej dostępne są trzy stanowiska do pracy na miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny.

We wszystkich placówkach udostępniamy min. jedno stanowisko komputerowe na okres 30 minut (bez możliwości przedłużenia) w celu załatwienia ważnych spraw lub wykonania wydruków. Decyzję o liczbie udostępnionych komputerów podejmuje kierownik placówki. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika Biblioteki po zakończeniu pracy użytkownika.

Wszystkie zwracane zbiory Biblioteki będą poddawane obowiązkowej kwarantannie w wymiarze 3 pełnych dni, czyli 3 dni od dnia następnego po oddaniu.

W Czytelni Naukowej dostępne są trzy stanowiska do pracy na miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny.

Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci oraz toalet.

Nadal we wszystkich placówkach obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust, a także konieczność zachowania bezpiecznej odległości między użytkownikami.