Zgłoszenia do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

na plakacie dłoń - 2 palce w kształcie litery V, treść plakatu: Halo Warszawo! Znasz młodych społecznie zaangażowanych warszawiaków? Zgłoś ich do nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego od 14.09.2022 do 12.10.2022

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego .

Nagradzane będą działania i projekty zrealizowane w 2021 roku. Pula nagród to 30 tys. zł. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 15-19 i 20-26 lat. Zgłosić można jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października.

W ubiegłorocznej edycji laureatami zostały osoby, które angażowały się w sprawy ekologii, klimatu, kryzysu humanitarnego, jak również organizowały akcje mające na celu szerzenie rzetelnej edukacji seksualnej czy działania na rzecz osób doświadczających przemocy.

Formularz zgłoszeniowy

Laureaci ubiegłorocznej edycji

Więcej informacji o Nagrodzie im. Tadeusza Mazowieckiego