ZAŚLUBINY

Pokochaj mnie całą, zmysłami, dotykiem,
niech ścielą się przed Nami pąki kwiatów uśpionych,
a wiatr szumem śpiewa Marsza Mendelsona.
W słonecznym preludium rozdzwonią się dzwony,
gdy barwnym kobiercem wkroczymy już w życie.
Powiem Ci Ryszardzie, mężu przeznaczony,
że Ciebie również pokocham nad życie.

Akant : Urszula Kociołek-Brandys