Zaduma

Kochaj, póki jeszcze czas
Kochaj, póki życie w nas

Bo gdy przyjdzie chwila ta
W której bliskim spłynie łza

I staną w małym gronie
Czy w większym tłumie

Ze spuszczoną głową
W wielkiej zadumie

I pomyślą wtedy, człowiecze,
Jaki ślad pozostał po tobie
Na tym pięknym świecie

Kochaj, póki jeszcze czas
Kochaj, póki życie w nas

Akant : Anna Caban