XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej Asteriada 2019

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMINY KARTY ZGLOSZENIA ASTERIADA 2019 KG

 

Patronaty honorowe nad Festiwalem piastują:

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pani Anna Michalak – Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej i Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

Pan Artur Wołczacki – Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Patronat Medialny – Polskie Radio RDC

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 stycznia 2019 pod adresem Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesław Chrobrego 27, Warszawa lub konkursy@dkwlochy.pl

Warunkiem udziału w festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie, kompletu dokumentów zawierających:

kopię dowodu opłaty wpisowej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników i instruktorów, materiał filmowy (dot. konkursu teatralnego) oraz kompletnie wypełnione karty zgłoszeń dla poszczególnych konkursów.

Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu. Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone.

Eliminacje konkursowe prowadzone są w trzech etapach z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne: 

Etap I – Eliminacje wstępne:

Teatr – na podstawie nadesłanych filmów

Nagrania filmowe przyjmowane są do 25 stycznia 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Piosenka – Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

12 – 13 marca 2019 (szkoły)

16 – 17 marca 2019 (placówki pozaszkolne)

Miejsce:

Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa

Etap II – Eliminacje finałowe:

Taniec – Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Prezentacje – 02 marca 2019 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Teatr – 08 i 09  marca 2019 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Piosenka – 21 i 22  marca 2019 r. Miejsce: Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27,  Warszawa

Etap III – Koncerty Galowe i Ogłoszenie wyników:

Okęcka Sala Widowiskowa DKW

02 kwietnia 2019 r godz. 12:00 – Koncert Galowy laureatów wyłonionych wśród uczestników z placówek szkolnych
06 kwietnia 2019 r  godz. 14:00 – Koncert Galowy laureatów wyłonionych wśród uczestników z placówek pozaszkolnych