Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję

u góry plakatu obrazek przedstawiający uśmiechnięte dzieci z różnych kultur; w tle plakatu zdjęcie biblioteki - regały z książkami, treść plakatu: Wielokulturowo - bo taki jest świat- poznaję i akceptuję, spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży, spotkania ukraińskie (czytanie książek dla dzieci w j. ukraińskim, warsztaty plastyczne), wielokulturowe mikołajki, wystawa plakatów promujących wielokulturowość, stworzonych przez uczestników projektu, logotyp biblioteki ilogotyp UM Warszawy - syrenka - z dopiskiem: projekt finansuje m.s.t Warszawa

Projekt „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję” realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach II edycji Funduszu Edukacji Kulturalnej 2022.

Wielokulturowość w literaturze

W ramach projektu odbędą się spotkania z autorkami i autorami poruszające temat wielokulturowości. Jakie korzyści z niej wynikają? Czym może skutkować jej brak? Nad odpowiedziami zastanowimy się wspólnie z uczestnikami podczas:

– spotkań ukraińskich, w trakcie których będą czytane dzieciom z Ukrainy książki w ich ojczystym języku oraz zostaną przeprowadzone warsztaty plastyczne,

– spotkań z pisarzami dla dzieci i młodzieży.

Ponadto dzieci i młodzież zapoznają się z literaturą podejmującą tematykę wielokulturowości, a następnie stworzą pracę plastyczną – plakat promujący wielokulturowość. Wszystkie plakaty zaprezentujemy na wystawie w Bibliotece.

Wkrótce więcej informacji na temat tego działania.

Projekt zwieńczą wielokulturowe mikołajki.

Projekt „Wielokulturowo – bo taki jest Świat – poznaję i akceptuję” finansuje m.st. Warszawa: http://www.um.warszawa.pl w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.