Warsztaty plastyczne „Narysuj Słowo”

WARSZTATY PLASTYCZNE  „NARYSUJ SŁOWO”

Dzieci dowiedzą się kim jest ilustrator oraz obejrzą prezentację dotycząca prac pani Koniecznej oraz przekonają się ile obrazów i skojarzeń może się wiązać z pojedynczym słowem. Uczestnicy warsztatu zilustrują fragment tekstu książki pt. „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty kreatywne” z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.