Warszawski Festiwal Teatralny Młodych

Konkurs teatralny dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z warszawskich szkół, domów kultury i placówek edukacji pozaszkolnej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dziecięcej (do 12 lat) i młodzieżowej (od 13 do 20 lat).

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca.

Festiwal odbywać się będzie od 27 do 31 marca w Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2).

Regulamin konkursu i karty zgłoszenia: http://scek.pl/2019/01/16/konkursy-teatralne-w-starej-prochowni-scek/.