Warszawo

Piękna jesteś Warszawo
Twe domy pną się hen w chmury
A tak niedawno byłaś krwawą
I w gruzach stały twe mury

Podniosłaś się z tych gruzów
Pełna blasku piękna lśnisz
Zwyciężyłaś Warszawo
Teraz tylko o pokoju śnisz

Po tych latach nieliczni pamiętają
Tylko ojciec i dziad
Bo oni w sercu wyryty mają
Okrutnej wojny ślad

Dzisiaj to już historia
To zasłużone pomniki i tablice
I na mogiłach bohaterów
Zapalone znicze

Wielka dziś jesteś Warszawo
Piękne twoje ulice
Godnie reprezentują sobą
Naszą polską stolicę

Podniosłaś się z tych gruzów i zgliszcz
Życzymy ci nasza Warszawo
By żaden wróg
Już nigdy ciebie nie zniszczył

Akant : Anna Caban