„Warszawa i piękno renesansu”- prelekcja varsavianistyczna w Czytelni

Powiększ obraz„Warszawa i piękno renesansu”- prelekcja varsavianistyczna w Czytelni

Po przerwie wakacyjnej 12 września w Czytelni Naukowej nr I odbyło się kolejne spotkanie varsavianistyczne.

To za sprawą Zygmunta I, pojawili się w Polsce artyści i rzemieślnicy z Włoch. Wpływy włoskie stały się jeszcze bardziej widoczne po ślubie Zygmunta z przybyłą z Włoch Boną. Początkowo tradycje średniowiecza i nowe idee współistniały ze sobą, przenikając się nawzajem. Mecenat – przede wszystkim dworu oraz naśladujących króla magnatów, dostojników kościelnych i bogatych mieszczan, a także rozkwit państwa to czynniki, które sprzyjały rozwojowi nowych prądów nauki i sztuki. Renesans i jego inspiracje pojawiły się w Warszawie w drugiej połowie XVI wieku. Wpływ renesansu był widoczny w sztuce nagrobnej, w ozdobach i biżuterii, w budowlach obronnych np. Brama Nowomiejska i Barbakan. W fasadach kamienic jako przykład np. Rynek Starego Miasta. Ulubione formy architektów z tego okresu to budownictwo sakralne. Ozdoby i biżuteria królowej Bony to najcenniejsze bogactwo tamtych czasów (modlitewnik z herbem) – można podziwiać na Zamku Królewskim w Warszawie. Pojawienie się dużej ilości warzyw na naszych stołach to także jej zasługa.

Wykład varsavianistyczny poprowadzili przewodnicy warszawscy Paweł Łoś i Monika Demczyńska ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka” w ramach projektu „Warszawa też jest Seniorką 2017-2019”, współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.