Twój syn

Twój syn
obdarzony podzielnością uwagi
pewnie jest mądry,
bo jest Twój.

Moje wnuki
starsze od niego
są mądre mądrością swego pokolenia.

Dlaczego zatem
chcę się wspiąć na Twoje podniebie,
albo zaprosić Cię pod moją topolę?

Akant : Anna Saciuk Nowak