(Trudno jest żyć…)

Trudno jest żyć
Bez miłości
Dlatego spijamy ją
Z kielichów kwiatów
Sczesujemy
Z promieni słońca
Trudno jest żyć
Bez bliskiego człowieka
Dlatego
Wyciągamy dłonie
Krzyżujemy spojrzenia
Wypatrujemy
Łączymy działania
Trudno jest żyć
Bez miłości
Bliskiego człowieka
Dlatego poszukujemy
Z nadzieją
Pomimo lęku
Przed utratą
Wolności

Akant : Halina Drohomirecka